Partnerskab

Partnerskab er en grundsten i filosofien

Vi betragter vores kunder som mere end kunder i traditionel forstand. Faktisk er tanken om partnerskab en grundsten i Daniits vision om gode kunderelationer.

Partnerskab betyder åbenhed, uformel dialog og konstruktive input til løsninger, der bryder grænser. Dermed er det også nemmere at opnå nye konkurrencefordele for begge parter.

Tillid forpligter

Mange af vores partnere har valgt at outsource hele el-områder og produkter til Daniit. Da styringsprodukterne ofte spiller en afgørende rolle i partnerens produkt og forretningsgrundlag, anser vi det meget tætte samarbejde som en stor tillidserklæring, der forpligter.

Partnerskab

 

Et forretningspartnerskab er at sammenligne med et personligt forhold. Parterne udvikles og vokser sammen, lytter til hinanden, lærer af hinanden og er åbne for konstruktiv kritik.