Kvalitetsstyring

Systematisk kvalitetsstyring er et godt fundament

De fleste virksomheder vil formentlig hævde, at de har fokus på kvaliteten af deres produkter og ydelser. En ting er imidlertid de gode hensigter - noget andet er virksomhedens konkrete tiltag. Hos Daniit har vi valgt at gå systematisk til værks i kvalitetsarbejdet. Det betyder blandt andet, at vores processer følger ISO 9001:2000, og at vi deltager i en række erfaringsgrupper inden for forskellige industribrancher.

Kvalitet igennem hele virksomheden

For os handler kvalitet både om at have rette holdninger og kompetencer i organisationen, de rette systemer og metoder samt det rette setup til udvikling og produktion.

Ikke al kvalitet kan måles kvantitativt. Den menneskelige faktor, den gode kemi og forståelse for kundernes behov, er svær at sætte tal på. Også den del af kvalitetsarbejdet har høj prioritet hos Daniit.

Kvalitet

Kvalitetsbegrebet kræver respekt og må aldrig blive en floskel. Derfor handler kvalitet hos os både om målbare processer - og om menneskelige egenskaber.

ISO 9001

Daniit har fulgt ISO 9001 siden 1994.