Projekt

Styr på hele projektet - fra kravspecifikation til produktionsstart

En grundig projektplan giver et komplet overblik over hele projektet fra start til slut. Daniit har indført en projektfaseplan, som vi kalder Q-plan. Den medvirker til at sikre:

  • Ensartede retningslinier og metoder
  • Overskuelige projektforløb og delresultater
  • Levering af den rette løsning, i den rette kvalitet og til den aftalte tid

Sådan er forløbets hovedfaser:

Først sikres det, at projektgrundlaget er i orden. Det gælder både med hensyn til kundens krav og ønsker samt alle relevante lovkrav.

I kravspecifikationen afstemmes forventninger og muligheder. Dialogen medfører ofte nye ideer og løsninger, som indarbejdes i projektet.

På baggrund af kravspecifikationen og efterfølgende design gennemføres softwarekodning og -test med sideløbende hardwarekonstruktion, som danner grundlag for produktionen.

Efter en hardwaretest kobles software og hardware sammen, hvorved det samlede produkt kan testes, og kvaliteten kan vurderes. Den interne software- og hardwaretest er klart mere økonomisk end test og efterfølgende tilretninger, når først løsningen er leveret.

Uddannelse af operatører forud for idriftsættelse af anlægget anser vi for særdeles vigtigt. Uddannelsen - som typisk foregår hos Daniit - letter indkøringen betragteligt.

Projektet er først leveret, når produktionen kører problemfrit

Vi betragter først opgaven som leveret, når kunden er i stand til at producere i rette mængde og kvalitet.

Godt begyndt

Godt begyndt er halvt fuldendt - ikke mindst når det gælder udvikling og implementering af større styringsløsninger.

Alt testes

Al software og hardware testes hos Daniit før installation for at sikre efterfølgende problemfri implementering.