Rådgivning og specifikation

Dialog og rådgivning er fundament for hele forløbet

En åben og konstruktiv dialog fra starten er med til at sikre en vellykket styringsløsning.

Behov, muligheder og forventninger afstemmes, og i den proces opstår der ofte nye ideer til optimale løsningsmuligheder. Fundamentet i vores rådgivning er mange års erfaring og ekspertise med processer og styringsløsninger til en lang række brancher. Men erfaring alene er ikke nok. Den teknologiske udvikling går stærkt, og derfor investerer vi kontinuerligt ressourcer i at holde os ajour med efteruddannelse, ny teknologi og udviklingen i markeds- og myndighedskrav. Kun derved kan vi tilbyde den bedste rådgivning.

Nøje specifikation fra starten giver det bedste projekt

Vi lægger stor vægt på, at der i den indledende fase udarbejdes en nøje specifikation for hele projektgennemførelsen. For at nå målet til rette tid, skal der tages hånd om alle del-elementer.

Og der skal særligt fokus på områder med flere aktører for at undgå, at opgaver og ansvar havner "mellem to stole". Når Daniit tager ansvaret for den totale løsning, undgår kunden naturligvis helt sådanne situationer.

Kundeudsagn

Andritz Feed & Biofuel:

"Daniits store applikationsviden optimerer projektforløbet, fordi vi ikke behøver at bruge megen tid på at forklare os"

Specifikation

 

"En grundig specifikation fra starten er afgørende for en succesrig projektgennemførelse".