Vand

 

WTC til fiskeopdræt og vandbehandling.

Øget fokus på vandkvalitet af afledningsvand, i industrien såvel som i kommunal regi, er grundstenen for det sidste skud på stammen, Water Treatment Control

Grundet overfiskning af verdenshavene og større efterspørgsel på fisk og skaldyr, er der gennem de sidste 15-20 år opstået et stort behov for opdræt af havdyr på landjorden.
Dette medfører nye udfordringer for hvorledes man sikrer sunde og raske dyr, samt hvad der skal ske med alle de affaldsstoffer, som landopdræt medfører. Svaret fra industrien er landbaserede RAS anlæg (Recirkuleret Aqua System) til opdræt af fisk og skaldyr.
 
I lighed med rensning af afledningsvand fra industrien, gælder det ligeledes ved RAS anlæg, at der skal holdes en god balance i systemet. Så indtaget af rent nyt vand reduceres til et minimum.
Derudover skal det vand som udledes til naturen have en sådan kvalitet, at det ikke medfører forurening af miljøet.
 
Daniits styringskoncept WTC, som er udviklet med Danmarks førende RAS producenter, giver kunden en komplet styringsløsning, som er på forkant med markedets og myndighedernes krav. Dermed har kunderne et optimalt grundlag for at kunne dokumentere/rapportere, at de overholder de gældende miljøkrav.
 

Åbne standarder - problemfri dataudveksling

WTC er et PLC/PC baseret styresystem, hvor PC-delen er udviklet på Windows 7 platformen i et client/server miljø og med Oracle som database. Det betyder problemfri dataudveksling med andre systemer, f.eks. programmer til vækstrateoptimering og administrative systemer. Den omfattende dataopsamling sikrer komplet historik om produkterne og danner dermed grundlag for fuld sporbarhed - fra klækkeri, til slagteklare fisk.

 

Styringen kan udvides i takt med dine behov

WTC er et fleksibelt og modulært opbygget styringssystem, som kan tilpasses og anvendes overalt inden for fiskeopdræt og vandbehandling.  Modulerne kan sammensættes til en individuel løsning.
Styrings- og dataopsamlings- modulerne kan tilvælges efterhånden som behovene opstår. Det er der god økonomi i.
 

WTC består af tre basismoduler

WTC Basic, til rensning af afledningsvand - biologisk og mekanisk
WTC Feed, til udfodring og generering af standard vækstrate
WTC Energy, til optimering af energi forbrug
 

Tilvalgsmuligheder:

Import af standard vækstrate
Lys styring af standard lys systemer, så som DALI light solutions 
Miljøregnskab/ rapporteringer 
Energiregnskab
Dataudveksling med administrative systemer
Kommunikation med standardstyringer. Den overordnede styring kommunikerer foder værdier til delstyringer på de enkelte produktionskar, hvor vi varetager anlæggets komplette produktion og forbrugsrapportering. 
 

Daniit har leveret til: 

Daniit samarbejder med flere RAS producenter, som leverer anlæg til fiskeopdræt verden over. Følgende fiskeproducenter har blandt andet installeret løsninger eller delløsninger fra Daniit:
  • Icicle Seafood, USA
  • Tropenhaus, Schweiz 
  • Danish Salmon, Danmark 
  • Marine Harvest Canada 
  • Grieg Seafood, Norge
  • Salmar Follafoss, Norge
  • Aller Aqua Büsum, Tyskland
  • Can To Universety Vietnam

Fiskeopdræt