Skip to the content

Foder Kontrol System (FCS)

Fodersikkerhed garanteres ved sofistikeret batchhåndtering gennem hele fremstillingsprocessen, fra indtagelse af råmaterialer til bulk- og udladning.

Daniit’s FCS processtyrings- og sporbarhedssystem omfatter avancerede funktioner til nøjagtig og hurtig dosering og vejning med høj grad af gentagelighed. Omfattende og detaljeret dokumentation leveres gennem langvarige datalogninger, der er gemt på pålidelige industrielle SQL-databaser.  

Daniit’s FCS, er det åbenlyse valg for en omkostningseffektiv drift!

 • Fleksibel produktionsplanlægning
 • Opskrifter på flere niveauer/håndtering af indlejret pre-mix recepter
 • Sikkerhedscheck på krydskontaminering
 • Præcis dosering og gentagelighed
 • Fuld sporbarhed på identifikationsnumre
 • Samtidig vejning på alle vejevægte
 • Fleksibel overvågning af siloudveksling via RFID (radio)
 • Godkendelse af håndtilsætningsstoffer via stregkoder
 • Automatisk ændring af doseringssilo ved status ”tom”
 • Omfattende batchrapportering
 • Logning af hændelser og alarmer
 • Langtids logning af produktionsdata
 • Beregning af strømforbrug pr. kilo
 • Bruger login og konfigurerbare brugerrettigheder
 • Selvbetjent bulkudlastning
 • Multiple (op til 16) monitor brugergrænseflade
 • Fjern login til onlinetjeneste og betjening
 • Brugeropsætning af e-mail og SMS-beskeder

Daniit tilbyder kundespecifikke og autogenerede rapporter, baseret på data hentet fra ERP- og serversystemer, og visualisere disse i en Cloud-løsning, der giver fuld adgang til og gennemsigtighed af egne data for bl.a. råvarer- og affaldsforbrug, genbestillingsniveauer etc.

Daniit tilbyder standard styrings- og testløsninger

- der kan fungere som en selvstændig enhed, som viser og registrerer data eller integreres med andre Daniit systemer, såsom TOPS pellet processtyring og optimeringssystemer så som Extruder Control System (XCS), Plant Control System (PCS) eller andre systemer

Test Systemer

 • Daniit Online Kvalitets System (DOQS), er udviklet med det formål at afprøve kvaliteten af koprolitter (pellets) dvs. det såkaldte pellet holdbarhedsindeks (PDI) inden for dyre- og fiskefoder, og til at måle smuld niveauet i processen.
 • Daniit Online Densitets System (DODS), er udviklet med det formål at teste tætheden af koprolitter (pellets) inden for dyrefoder.
 • Temperatur Densitets System (TADS)

Styringer

 • Pelleting Control System (PCS) leverer avanceret kontrol af hele pelleteringsprocessen inklusive fodring fra flere pre-placeringer gennem konditionering og blanding, hygenisering, enkelt- og dobbeltpelletering, ekspansion og komprimering. Det kan let udvides til også at omfatte kontrol af enkelt- og flerniveau pelletkøler.
 • Extruder Control System (XCS)
 • Coater Control System (CCS)

FCS

Foderstyringssystem
Kvalitets- og densitetstester inkl. kontrolsystem

SCADA

Factory Talk®

MCC

PLC-kontrol og motorstarter kontrol

MES

DAP

INSTALLATION

Installationstilsyn
Servicetekniker
Manpower
Elektriske komponenter

AFTER SALES

Konsulentservice
Cloud Solutions (DCS)
Komponent Kits
Kalibrering/Termografering